Bir ülkeden diğer bir ülkeye yük taşımacılığı gibi lojistik hizmet verilirken, rota üzerindeki farklı ülkelerden de geçilir. Normal şartlarda bu ülkelerin gümrüklerinde takılmalar söz konusu olur ancak transit yük taşımacılığında bu durum söz konusu olmaz. Diğer bir deyişle transit yük taşımacılığı, bir yükü bir ülkeden diğer bir ülkeye taşırken, aradaki ülkelerde gümrüğe takılmadan geçebilmesini sağlayan taşımacılık türüdür. Transit yük taşımacılığında, bir yüke ait gümrük vergileri de veya bu yüke dair yasaklar da ertelenir. Böylece yük, üçüncü ülkelerin kara ya da deniz yolları kullanılarak, o ülkenin içinden geçer ve yine kara ya da deniz yolları kullanılarak ülkeden çıkış yapar. Transit yük taşımacılığı, bu anlamda gümrük kapılarında yaşanan beklemelerin önüne geçerek zamandan kazanılmasını sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda bir ülkeden diğer bir ülkeye taşımacılık yapılırken; fazladan vergi verilmesini de önler. Böylece, maddi anlamda da taşıma şirketinin üzerine ekstra bir yük binmesine engel olur. Transit yük taşımacılığı tek bir taşıma modelini içerebilir. Buna ek olarak, kombine taşımacılıkları da kapsayabilme özelliğine sahip bir taşımacılık türüdür. Kombine taşımacılık, lojistik sektörünün yükselen bir trendidir. Bir yükün sadece tek bir yolla taşınmasına hepimiz aşinayız ancak kombine taşımacılık türünde yük, çıkış noktasından varış noktasına kadar en az iki yolla taşınır. Özellikle son yıllarda mesafe ve ulaşım açısından sorunlu olan taşımalar, maliyeti düşük olan demir yolu ve deniz yolu aracılığıyla taşınmaktadır. Bu anlamda transit taşımacılığın kombine taşımacılıkla beraber uygulanabilir olması, oldukça faydalıdır. Bu iki taşımacılık türü birleştiğinde, finansal anlamda çok daha verimli bir tasarruf gerçekleştirilebilir.

Transit Taşımanın Gerektirdiği Belgeler

Transit taşımacılığın sağladığı faydalar, görüldüğü üzere bu taşımacılık türünü oldukça cazip kılmaktadır. Peki, transit taşıma için hangi belgeler gerekmektedir? Transit taşımacılığa taraf olan ülkeler karşılıklı olarak, yıllık geçiş izin hakkı kotası koymaktadır. Buna dair birtakım belgeler de düzenlenmektedir. Taşımacılık yapan kişilerin yapması gereken ise Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin ilgili ülke temsilcilikleri aracılığıyla sağladığı bu belgeleri temin etmektir. Ülke geçişlerinde bu belgelerin kullanımı zorunlu tutulmaktadır. Bunların yanında yapılması gereken diğer şeylerden biri, ticaret odalarından transit taşımacılık belgeleri almaktır. Bu belgeler taşımacılık yapacak her bir araç için özel olarak düzenlenmektedir. Araçlar aynı zamanda CMR adı verilen ve yükü gönderen, alan, yükün niteliği, net ve brüt ağırlığı, paketleme biçimi, paket sayısı ve aracın plakasına dair bilgiler içeren bir yük senedi de bulundurmalıdır. Alıcı, teslim noktasında bu belgeyi onaylar ve eğer taşınan yükte herhangi bir hasar meydana gelmişse ya da bir eksiklik durumu söz konusuysa; bu hasarları ve eksiklikleri raporladıktan sonra raporu taşımayı yapan kişiye teslim eder. Transit taşımacılık hakkında daha detaylı bilgi almak için, bizimle şimdi iletişime geçebilirsiniz.