Lojistik sektörü için üstlenilen her bir taşıma faaliyeti, dağıtım ve depolama işlemleri, proje taşımacılığı kategorisinde yer alıyor. Projelerin her biri, ayrı ayrı planlanıyor. Kara yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı ve deniz yolu taşımacılığı gibi hangi lojistik hizmetinintercih edileceği; organizasyon şemasının oluşturulması, bütçelerinin belirlenmesi gibi hassas çalışmaları gerektiriyor. Lojistik sektörü hizmetlerinden proje taşımacılığı; kendi içerisinde uzmanlık alanlarına sahip, yetkin kişilerce organize ediliyor. Proje taşımacılığının temel işlevini özellikle yüksek ağırlıktaki, hacimli, olağandan uzun ya da geniş materyallerin sevkiyatının güvenle yapılması oluşturuyor. Proje taşımacılığının ana taşıma materyali olan bu ürünler çoğunlukla fabrika, rafineri, madencilik alanlarında kullanılan alt yapı malzemelerinden oluşuyor. Birçok farklı sektöre destek veren proje taşımacılığı, dikkat edilmesi gereken noktaları da beraberinde getiriyor. Hata payını minimum seviyeye çekmeyi amaçlayan çalışmalar, süreçlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Proje Taşımacılığı İşleyişi Nasıl Olmalı?

Proje taşımacılığının dikkat edilmesi gereken noktalarından biri de müşteri taleplerinin, doğru şekilde yerine getirilmesi oluyor. Kara yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı ve deniz yolu taşımacılığı faaliyetlerinin her birinde uygulanan işleyiş birbirinden farklı oluyor. Her proje tek bir müşteriye göre belirleniyor. Proje içerisinde depolama, ambalajlama gibi hizmetler de yer alıyor. İşleyişi oluşturan dinamikler, taşınacak ürünün boyutuna, içeriğine, ulaştırılacağı mesafeye göre şekilleniyor. Lojistik sektörü için önemli olan bir diğer konu ise, takım çalışmasının düzgün ilerlemesi oluyor. Çerçevesi belirlenen projeler ve verilecek hizmetin her aşamasında yer alan kontroller, müşteri memnuniyetini arttırıyor. Taşınan malzemelerin zarar görmemesi, lojistik projesinin aksamaması, proje taşımacılığı için dikkat edilecek hususların başında geliyor. Yüklerin taşınabileceği uygun araçlara sahip olmak, bir lojistik firması için işleyişi belirleyen ana faktörler arasında yer alıyor. Kara yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı ya da denizyolu taşımacılığı için seçilen araçlar, yükün ağırlığına göre belirleniyor.

Proje Taşımacılığının Hassas Noktaları

Proje taşımacılığı işleyişi, birçok aşamayı kapsıyor. Tüm aşamalar büyük öneme sahip oluyor. Proje taşımacılığının dikkat edilmesi gereken hassas noktaları, aşağıdaki şekilde belirtiliyor:

  • • Planlama çalışmasının eksiksiz yapılması

  • • Süreç maliyet analizinin tamamlanması

  • • Operasyonel aşamaların uygulanabilirliğinin belirlenmesi

  • • Belgelerin eksiksizliğinin ve yasalara uygunluğunun saptanması

  • • Denetleme merkezinin aktif görev alması

  • • Teslim alma ve teslim etme süreçlerinin gözetim ile takip edilmesi
  • • Kara yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı ve deniz yolu taşımacılığı projelerinin her aşamasında müşteriye bilgilendirme yapılması; proje taşımacılığının akışında dikkat edilmesi gerekenleri arasında yer alıyor.

Profesyonel lojistik hizmetimizle, WHİTESHİP CARGO olarak tüm bu unsurları eksiksiz yerine getiriyoruz.