Parsiyel taşımacılık, gelişen lojistik sektörünün değişen ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla ortaya çıkmıştır. Kelime anlamı olarak parsiyel, parça-tüm olmayan manasına gelmektedir. Parsiyel taşımacılıkta, bir yük alanının farklı firmaların ürünleriyle doldurulması söz konusudur. Tek bir firmanın mallarıyla doldurulamayan varil veya konteyner gibi yük alanları, aynı güzergâha giden diğer firmaların malları eklenerek doldurulur. Böylelikle, daha az maliyetle taşımacılık gerçekleştirilmiş olur. Parsiyel taşımacılık, tek seferde çok miktarda ürün satışı yapamayan firmalar tarafından tercih edilmektedir.

Parsiyel Taşımacılığın Maliyeti

Parsiyel taşımacılık, yükü çok olmayan firmalar için ekonomik olmasıyla bilinmektedir. Aynı güzergaha mal gönderen firmalar, araç içerisinde kapladıkları alan miktarınca ödeme yapmaktadır. Parsiyel taşımacılıkta hesaplama yapılırken malzemelerin eni, boyu, yüksekliği ve miktarı çarpılarak metreküp cinsinden maliyeti belirlenir. Malzemelerin kapladığı alana göre ödemeler yapılır. Malzemeler için yeterli görülen alan belirlenirken, malzemelerin birbirine zarar vermeyecek şekilde yerleştirilmesi dikkate alınır.

Deneyimli Firmalarla Parsiyel Taşımacılık

Parsiyel taşımacılıkta en az 2 firmanın malları aynı güzergâhta farklı noktalara taşınmaktadır. Ayrıca, malların araca yüklenmesi için gidilen depolar da farklı adreslerde yer almaktadır. Ürün çeşitliliğinin ve uğranması gereken adreslerin fazla olması, parsiyel taşımacılık için oluşturulan programı daha karmaşık hâle getirmektedir. Bu nedenle, parsiyel taşımacılık için başvurduğunuz firmaların deneyim sahibi olduğundan emin olmalısınız.

Parsiyel Taşımacılıkta Elleçleme

Parsiyel taşımacılıkta elleçleme yöntemi kullanılır. Bu yönteme göre doğru malzeme, doğru miktarda, doğru koşullarda, doğru zamanda, doğru yöntemlerle doğru yere ulaştırılmalıdır. Elleçlemenin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için “last in first out (LIFO)” yani “son giren ilk çıkar” ilkesine uyarak hareket edilmesi gerekir. Bu ilkeye göre; parsiyel olarak taşınan mallardan araca en son yüklenenler, teslimatı ilk yapılacak olan ürün olmalıdır.

Parsiyel Taşımacılıkta Ürünlerin Yerleştirilmesi

Farklı firmalara ait farklı niteliklerde ürünler bir arada taşındığı için, karışıklığa neden olabilecek hatalardan kaçınılmalıdır. Bu sebeple, paketlemenin ve etiketlemenin doğru şekilde yapılması önemlidir. Taşınan ürünün içeriğine uygun olarak paketleme işleminin gerçekleştirildiğinden emin olunmalıdır. Özellikle hassas malzemeler söz konusu olduğunda, dayanım gücü yüksek paketler tercih edilmelidir. Malzemeler araca yerleştirilirken belli bir düzen takip edilmelidir. Ağır malzemelerin alta, hafif yüklerin üste konulması olası hasarları engelleyecektir. Elleçleme yapılırken malzemelerin niteliği göz önünde bulundurulmalıdır. Narin mallar taşınırken, araç içerisinde uygun koşulların oluşturulması gerekir.

Parsiyel ve Kombin Taşımacılık Bir arada

Parsiyel taşımacılık, kombin taşımacılık yapmaya elverişlidir. Kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve demir yolu seçeneklerinden biri veya birkaçı kullanılarak; parsiyel taşımacılık gerçekleştirilebilir. Kamyon, gemi, uçak ve tren birbirine entegre edilerek uzak mesafelere düşük maliyetle taşıma işlemi gerçekleştirilebilir.