Parsiyel, kelime anlamı olarak parça, tüm olmayan manasına gelmektedir. Bu anlamıyla lojistik sektöründeki taşımacılık türlerinden birine de adını vermiştir. Parsiyel taşımacılık, bir aracı tam olarak dolduramayan parça halindeki malzemelerin birlikte taşınması işlemidir. Farklı firmalara ait olan ve aynı güzergâha iletilmesi gereken ürünler, parsiyel taşımacılıkta tek bir araçla taşınır. Parsiyel taşımacılık, lojistik sektörünün küreselleşen dünyanın isteklerine hızlı çözümler üretmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle tek seferde büyük miktarlarda malzeme satışı yapmayan firmalar, maliyetin daha düşük olduğu parsiyel taşımacılığı tercih etmektedir. Firmalar, parça malzemeleriyle dolduramadıkları araçların tüm maliyetini karşılamak yerine parsiyel taşımacılığı tercih ederek malzemelerinin kapladığı alan kadar ödeme yapmaktadır. Malzemelerin kapladığı alan tespit edilirken en, boy ve yüksekliği dikkate alınarak hacmi hesaplanır. Malzemelerin cinsi, kapladığı alan, güzergâhın uzunluğu ve gümrük işlemleri de dikkate alınarak maliyet hesaplanır. Gidilecek güzergâha göre hava yolu, kara yolu, demir yolu veya kara yolu parsiyel taşımacılığından biri veya birkaçı tercih edilebilir.

Irak Parsiyel Taşımacılık Hakkında

Irak, Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan ve Türkiye ile sınır hattı yaklaşık 370 km’yi bulan bir ülkedir. Başkenti Bağdat’tır. Türkiye’nin yanı sıra İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye ile komşu olan Irak, bir körfez ülkesi olarak dikkat çekmektedir. Petrole dayalı bir ekonomiye sahiptir ancak, Irak ithalatımız söz konusu olduğunda ilk 3’te yerini almaktadır. Bu durum 2003-2011 yılları arasındaki ABD’nin Irak işgali sürecinde sekteye uğrasa da günümüzde, Türkiye’yle Irak arasındaki ticaret parsiyel taşımacılık ile artarak devam etmektedir. Irak uzun yıllar savaş bölgesi olarak anılmıştır. Savaşın etkilerinin hâlen hissedildiği Irak’ta, parsiyel taşımacılık yapılırken dikkat edilmesi gerekir. Türkiye’yle sınır komşusu olması nedeniyle yaygın olarak Irak kara yolu parsiyel taşımacılığı tercih edilmektedir. Irak ticareti ağırlıklı olarak Şırnak/Silopi’den giriş yapılan Habur Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Gümrük ve vergilendirme gibi detaylı işlemlerin gerekli olduğu Irak’ta parsiyel taşımacılık yapabilmek için CMR taşıma belgesi, İngilizce veya Arapça fatura, çeki listesi, gözetim belgesi, menşe şahadetnamesi, gıda sağlık sertifikası ve bazı ürünler için ithalat izin belgesi gibi temin edilmesi gereken dokümanlar bulunmaktadır. Malzemenin içeriği, fotoğrafları ve belgeleri gümrüğe teslim edildikten sonra geçiş onayı beklenir. Onayı alınan malzemeler; son giren ilk çıkar ilkesine göre sırayla depoya veya kapıdan iletilmek üzere alıcılara teslim edilir. Zaho, Erbil, Duhok, Süleymaniye, Kerkük, Musul, Dokan ve Soran Irak parsiyel taşımacılığın yapıldığı başlıca şehirlerdir. Savaştan sonra toparlanmaya çalışan Irak, Türkiye’nin pazarda payını artırabileceği fırsatlar sunmaktadır. Türkiye’nin birçok yerinden başta gıda ve inşaat malzemeleri olmak üzere, Irak’ın yeniden yapılanmasına katkı sağlayacak ürünler ihraç edilmektedir. Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde parsiyel taşımacılık önemli bir yer tutmaktadır. White Ship Cargo hizmetleri ve parsiyel taşımacılık hakkında daha detaylı bilgi almak için; lütfen bizimle iletişime geçin.