Lojistik ve teknoloji, birbiriyle çok bağlantılıdır. Lojistik sektörünün dünya ekonomisinde daha fazla yer almasını sağlayan en önemli nedenlerin başında, teknolojik gelişmeler gelmektedir. Teknolojik gelişmeler, mal ve hizmetlerin farklı coğrafyalara hızlı ve güvenli bir şekilde taşınabilmesine olanak sağlamaktadır. Şirketler arasındaki rekabetin arttığı bu dönemde, en güncel teknolojik araçları kullananlar rekabette üstünlüğü ele geçirmektedir.Lojistik Ve Yazılım Teknolojisi

Lojistikte planlamanın eksiksiz, net ve doğru bir bircimde yapılması çok önemlidir. Bu planlamanın içerisinde, ürünün üretim aşamasından başlayıp müşteriye teslimatına kadar olan tüm süreç dahil edilir. Lojistik yazılım teknolojileri ile tedarik zincirinin her bir aşaması kontrol altına alınabilmektedir. Üretim aşamasını anlık olarak kontrol eden, ayrıştırmayı kolaylaştıran, stok miktarını bildiren, paketleme, rota planlama ve sevkiyatta kolaylaştırıcı rol üstlenen yazılım teknolojileriyle lojistikte iş verimi artmaktadır. Elektronik Veri Değişimleri Yazılımları sayesinde sektörde birbirleriyle ticaret yapan lojistik firmaları kağıt bürokrasisinden kurtularak, gerekli dokümanları birbirleriyle elektronik ortamda paylaşabilmektedir. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri ise firmaların elinde bulunan malzeme, işgücü ve makinelerin en verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

GPS Takip Sistemleri

Lojistiğin temel aşamalarından biri olan taşımacılık, GPS takip sistemleri teknolojisindeki gelişmelerden etkilenmektedir. GPS takip sistemi, taşımacılıkta kullanılan araçlara monte edilir. Filoda bulunan her bir aracın konumu ve durum bilgileri GPS takip sistemi ile bilgisayar ortamına aktarılır. Firmalar taşımacılıkta kullandığı araçlar üzerinden veri analizleri yaparak en hızlı, en güvenli ve en az maliyetle teslimatı gerçekleştirmeye çalışır. Verilerin analizi birkaç saniye içerisinde gerçekleşir. Elde edilen veriler özellikle, ters lojistik iadelerinde ve yakıt tasarrufunda firmalara büyük avantajlar sağlamaktadır.

Radyo Frekansı İle Tanımlama Teknolojisi (RFID)

Radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi lojistik sektöründe ürünlerin hangi personel tarafından hangi araçla getirildiğini ve nereye bırakıldığını tespit eden bir tanıma sistemidir. Bu tanıma sistemi karekod (QR) uygulamalarıyla birlikte kullanılır. Otomatik olarak tanımlama özelliği vardır. Lojistik sektöründe depoların yönetiminde büyük kolaylık sağlamaktadır. Verilerin doğru bir şekilde toplanmasını sağlayarak olası aksaklıkların önüne geçmektedir.

Depo Sayımında Drone Kullanımı

Taşıması yapılacak olan ürünler, sevkiyat öncesinde depolarda muhafaza edilmektedir. Bu nedenle iyi bir depo sistemine ihtiyaç vardır. Özellikle büyük depolarda ürünlerin sayımında aksaklık çıkabildiği gibi çok zaman alan bir uğraşıya da dönmektedir. Depolarda bulunan ürünlerin drone kameralarla sayılarak belli bir düzen içerisinde kaydedilmesiyle bahsi geçen sorunlar aşılmaktadır.

Sanal Gerçeklik Gözlükleri İle Tehlikesiz Yollar

Lojistik firmaları, şoförlerine sanal gerçeklik gözlükleri (VR) ile eğitim vererek yol tehlikelerinden korunmayı amaçlamaktadır. Şoförler sanal gerçeklik gözlükleriyle yolda karşılarına çıkacak olası tehlikelere karşı eğitilmektedir. Sürüş deneyimini gerçekçi bir şekilde yaşayan sürücüler, tehlikeli durumlara karşı reflekslerini güçlendirme şansı yakalamaktadır. Can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından sanal gerçeklik gözlükleri, lojistik sektörü tarafından tercih edilmektedir.