Lojistik ve teknoloji, birbiriyle çok bağlantılıdır. Lojistik sektörünün dünya ekonomisinde daha fazla yer almasını sağlayan en önemli nedenlerin başında, teknolojik gelişmeler gelmektedir. Teknolojik gelişmeler, mal ve hizmetlerin farklı coğrafyalara hızlı ve güvenli bir şekilde taşınabilmesine olanak sağlamaktadır. Şirketler arasındaki rekabetin arttığı bu dönemde, en güncel teknolojik araçları kullananlar rekabette üstünlüğü ele geçirmektedir.

İşletmelerin Lojistik Çıkmazı

Küresel pazarda yaşanan değişimler, işletmeleri yeni çözüm yollarına itti. Satış rakamı içerisinde yer alan nakliye, stok, depolama, gümrükleme, etiketleme, paketleme gibi giderlerin yeni yüzyılın değişen dinamikleri nedeniyle düşürülmesi bir zorunluluk hâline geldi. İşletmelerin rekabet edebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için en iyi kaliteyi en uygun fiyatla satışa sunmaları gerekiyordu.

Ürettiği ve satışını yaptığı ürünleri, yurt içinde ve yurt dışında farklı bölgelere satmak isteyen işletmelerin lojistik alt yapı oluşturmak için emek ve zaman harcaması, bütçe ayırması sorunlar ortaya çıkardı. Değişen şartlara uyum sağlamaya çalışan işletmelerde bölünmeye neden olan bu durum, işletmelerin asıl yaptıkları işten kopmalarına ve enerjilerinin dağılmasına yol açtı. Diğer yandan kendilerini, lojistik maliyetlerini düşürmek için ürünün kalitesinden vazgeçmek zorunda kaldıkları bir durumun ortasında buldular. Oysa kalitesiz ürünlerle rekabette üstünlük edebilmek, pek mümkün değildi. Tam da bu çıkmazda, devreye lojistik sektörü girdi.

İş Ortağı Olarak Lojistik

İşletmeler enerjilerini tedarik zinciri için harcamak istemediklerinde, karşılarına çıkan en iyi seçenek lojistik firmalarıyla çalışmak olacaktır. İşletmelerin fonksiyon ya da hizmet satın alma olarak gerçekleştirdiği bu iş ortaklığında, lojistik firmalarıyla düşük maliyet ve yüksek verimlilik esasına dayalı bir işbirliği gerçekleştirilir. Alanında uzman lojistik firmalarıyla çalışan işletmeler, dikkatlerini asıl yaptıkları iş üzerinde tutmayı başarabilmektedir. Özellikle lojistikte kullanılan bilgi işlem teknolojilerinde yaşanan büyük gelişmeler, işletmelerin profesyonel iş ortaklarıyla çalışmasını zorunlu hâle getirmiştir.

Lojistik Firmaları İçin İş Ortakları

İşletmeler hizmet alımı yaparak lojistik firmalarıyla iş ortaklığı kurmaktadır. Lojistik firmaları da üzerlerine aldıkları işin gerekliliğini başarılı bir şekilde yerine getirebilmek için başka iş ortaklarıyla çalışmayı tercih etmektedir. İşletmelerin değişen taleplerine yetişebilmek ve pazardaki payını artırabilmek için sektörde güçlenmek gerekmektedir. Bu nedenle yurt içinde ve yurt dışında operasyonel kabiliyetlerini artırmak isteyen lojistik firmaları, farklı bölgelerde faaliyet gösteren lojistik firmaları ile iş ortaklığı kurabilmektedir. Kara, hava, deniz ve demir yolu taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren firmalar bir araya gelerek kombine veya parsiyel taşımacılıkta etkin bir güç hâline gelmektedir. Lojistik firmalarının yanı sıra, çeşitli acenteler de lojistik firmalarının iş ortağı olabilmektedir.