Nüfus artışı, toplumsal değişimler, çoğalan ihtiyaçlar, teknolojik dönüşümler gibi gelişmeler; lojistik sektörünü de bu gelişmelere adapte olmaya zorluyor. Geçmişten günümüze büyük atılımlar gerçekleştiren sektör, teknolojik kaynaklara da yatırım yapıyor.
Proje taşımacılığı faaliyetlerini de içerisinde barındıran, kara yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı gibi birçok alanda hizmet veren lojistik sektörünün kullandığı teknolojik gelişmeler şöyle sıralanıyor:

  • E-Lojistik Yazılımları

  • Araç Takip Sistemleri

  • RFID Teknolojileri

  • M2M Teknolojisi

Her bir teknolojik gelişme kara yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı faaliyetlerinde yerini alıyor. Böylece lojistik sektörü bir üst seviyeye taşınıyor. Müşteri memnuniyeti için doğru ürünün doğru konuma, doğru zaman aralığında, uygun maliyetlerle aktarılmasını sağlayan proje taşımcılığı gibi sektör çalışmaları; yeni teknolojileri sistemlerine dâhil ediyor.

Proje Taşımacılığı ve Lojistikte Kullanılan Teknolojiler

Özellikle son 20 yıldır gündemde olan ve aktif olarak tüm sektörlerde kullanılan e-ticaret sistemleri, lojistiğin de ayrılmaz bir parçası oluyor. Kara yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı gibi hizmetler, e-lojistik yazılımları ile müşterilere hızlı ve kolay ulaşım imkânı sunuyor. EDI olarak ifade edilen sistemin açılımı: Elektronik Veri Değişim Yazılımı. Bu sistem ile proje taşımacılığı, kara yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı işlemlerinin tümünde; işletmeler kurdukları ticarî bağlantıları elektronik ortamda paylaşabiliyor. Oluşturulan bu teknolojik sistem ile hem müşteriler hem de lojistik hizmeti veren işletmeler, kâğıt prosedürlerinden ve zaman kaybından muaf oluyor. Bilgi kaybının ve akışta aksamanın da önüne geçen teknoloji sayesinde, lojistik sektöründeki müşteri memnuniyeti de artıyor. Genellikle kara yolu taşımacılığında kullanılan bir diğer teknolojik gelişme ise, araç takip sistemleri oluyor. Tüm filolara entegre edilebilme özelliği ile, proje taşımacılığı ve lojistik hizmetlerinde verimliliği arttırıyor.

Gelişmiş Teknolojilerin Lojistikteki Yeri

Lojistiğin tüm temel faaliyetlerinde, ürünlerin depolara girişinin takibi yeni teknolojiler ile kolayca yapılıyor. RFID teknolojileri, operasyonu hangi personelin yürüttüğü, ürünlerin nereye aktarıldığı bilgisine kadar tüm detayı paylaşıyor. Lojistiğin depolama işlemlerinde de, otomatik tanıma sistemleri kullanılıyor. Taşınan ürünleri radyo dalgaları kullanımıyla tanımlayan ve dijital ortamda bilgiye dönüştüren bu sistemler, lojistik faaliyetlerin kalitesini yükseltiyor. M2M, açılımıyla Machine to Machine olarak tanımlanan teknolojiler ise lojistiğin yönetiminde önemli bir rol alıyor. Makineler arasındaki iletişimi ifade eden bu teknoloji, cihazların uzaktan da izlenmesini, yönetilebilmesini ve kendi aralarında iletişim kurabilmesini mümkün kılıyor. Geniş bir kullanım alanına sahip olan M2M teknolojileri, sektörde insan kaynağı tasarrufunu da sağlıyor.