Lojistik sektöründe, en ekonomik lojistik türü hangisidir sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir. Çünkü lojistik, kendi içerisinde karmaşık bir yapı barındırır. Her güzergâh için en ekonomik taşımacılık türü farklı olabilir. Burada ürünün dayanıklılığından tutun, kara yolu, liman ve demir yollarının uygunluğuna kadar birçok faktör göz önünde bulundurulmak zorundadır. Ürünleriniz için en ekonomik taşımacılık türü, özel olarak belirlenir. Ancak taşımacılık türlerinin maliyetlerine genel bir bakış atarak fikir sahibi olabilirsiniz.

Taşımacılık Türlerinin Maliyet Karşılaştırması

Taşımacılık türlerinin maliyet karşılaştırmasına, tarihteki ilk taşımacılık türü olan deniz yolu taşımacılığı ile başlanmalı. Deniz yolu taşımacılığı, 1200 km’nin üzerindeki sevkiyatlar için, lojistik sektöründeki en ekonomik taşımacılık türüdür. Dünya’daki ilk yerleşim alanlarının su kenarlarına yapılması ve Dünya’nın ¾ ‘ünün sularla kaplı olması, deniz yolu taşımacılığını tarihte önemli bir yere getirmiştir. Öyle ki, dünya ticaretinin %90’dan fazlası denizler üzerinden gerçekleşmektedir. Deniz yolu taşımacılığı özellikle uluslararası taşımacılıkta düşük maliyeti, güvenli yapısı ve yüksek taşıma kapasitesi nedeniyle tercih edilmektedir. Devasa konteynerlerde çok büyük miktarda ürün, düşük maliyetle taşınabilmektedir. Yine de limanlardaki alt yapı yetersizliği ve nadir de olsa hava koşullarındaki olumsuzluklar, deniz yolu taşımacılığını olumsuz etkileyebilmektedir. Diğer yandan, deniz yolu taşımacılığının değeri, kurduğu kara yolu ve demir yolu bağlantısına da bağlıdır. Bir limanın entegre kara yolu ve demir yolu bağlantısı arttıkça gemi kapasitesinin de artırılması gerekir. İşletim maliyeti düşük olmasına rağmen, demir yolu taşımacılığının ilk yatırım ve bakım maliyeti yüksektir. Demir yolları, genellikle devlet tarafından işletilir ve kara yollarına entegre biçimde çalışır. Kara yollarının yükünü hafifletmek gibi bir misyonu vardır. Deniz yolu gibi uzun taşıma kapsamına giren demir yolu ile, 500-1200 km arasındaki mesafeleri kat etmek maliyeti düşürecektir. Ayrıca çevre kirliliği maliyetini de azaltmaktadır.

En Çok Tercih Edilen Kara Yolu

Kara yolları taşımacılığı ise mesafenin 500 km altına düştüğü yerlerde, en ekonomik lojistik tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Demir yolu ve deniz yoluyla taşımacılık yapmanın mümkün olmadığı yerlerde, kara yolu tek seçenek haline gelmektedir. Ayrıca en çok tercih edilen taşımacılık türüdür. Kapıdan alıp kapıya bırakması, yükleme ve dağıtım işlemlerinin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi ve sık sık yapılabilmesi, kara yolu taşımacılığını ön plana çıkarmaktadır. Aktarmasız olduğu için mallara zarar gelmez. Ancak trafikten, kötü hava koşullarından çabuk etkilenir ve maliyeti yüksektir. Dağıtım ve toplama aşamalarında da kullanılan kara yolu, parsiyel taşımacılık yöntemiyle maliyetini düşürebilmektedir. Hava yolu taşımacılığının en önemli avantajı hızlı teslimat sağlamasıdır. Ancak birim başına düşen maliyet, diğer lojistik türlerinden çok daha fazladır. Yine de, pazar değeri yüksek gıda ürünlerinin bozulmadan naklinin gerçekleşmesi ve kayıp-fire oranını düşürmesi nedeniyle tercih edilmektedir. Depo ve sigorta maliyetini düşürür. Mesafesi 500 km’nin üstünde olan güzergâhlar için avantaj sağlamaktadır. Birim başına düşen maliyet üzerinden hesaplandığında deniz yolu taşımacılığı en ekonomik seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak göndereceğiniz ürün azsa, dayanıklı değilse ya da güzergâhınızda deniz yolu bulunmuyorsa sizin için en ekonomik seçenek değildir. Hatta bütün taşımacılık türlerinin kombine edildiği bir nakil işlemi gerçekleştirilebilir ve bu planlama sizin için en ekonomik seçenek olabilir. Sizin için en ekonomik seçenek White Ship Cargo tarafından belirlenir. White Ship Cargo kara, hava, deniz, parsiyel ve proje taşımacılığı seçenekleriyle sizin için en iyi olanı planlar. Görüşme için bizden randevu alabilirsiniz.