Irak parsiyel taşımacılığı, sınır komşumuz olması nedeniyle genellikle kara yolu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kara yolu parsiyel taşımacılığında kullanılan kamyon ve tırlarla birçok firmanın malzemeleri Irak’a taşınmaktadır. Türkiye’den Irak’a en çok ihraç edilen malzemeler arasında değerli taşlar, inşaat malzemeleri, plastik ve kauçuk, mobilya, buğday unu ve değirmencilik malzemeleri bulunmaktadır. Bu malzemelerin taşınmasında parsiyel taşımacılıktan yararlanılmaktadır.

Irak’a ihracat yapan, ama tek seferde bir kamyonu ya da tırı doldurabilecek kadar yükü olmayan firmalar, parsiyel taşımacılığı tercih etmektedir. Parsiyel taşımacılıkta, bir aracı dolduracak kadar yükü olmayan firmaların malları tek bir araçta toplanarak Irak’a ulaştırılır. Farklı firmaların farklı ürünleri, aynı güzergâha, yani Irak’a ulaştırılmak üzere parsiyel taşımacılık yapılır. Parsiyel taşımacılıkta ürünün adedi, eni, boyu ve yüksekliği çarpılarak araç içerisinde kapladığı alan metreküp cinsinden hesaplanır. Firmalar ürünlerinin kapladığı alana göre ödeme yapar.

Irak Parsiyel Taşımacılığı İçin İstenen Belgeler

Irak parsiyel taşımacılığında Şırnak Silopi’de bulunan Habur Sınır Kapısı kullanılmaktadır. Habur Sınır Kapısı’ndan geçebilmek için bazı belgelerin yetkililere sunulması gerekmektedir. Bunlar:

  • CMR Taşıma Belgesi
  • Gözetim Belgesi
  • Menşei Şahadetnamesi
  • İngilizce veya Arapça Fatura
  • Gıda Sağlık Sertifikası
  • Çeki Listesi
  • İthalat İzin Belgesi (bazı ürünler için)
  • Malzemelerin Fotoğrafı
Gümrük memuruna yukarıda bahsi geçen belgeler teslim edilerek onay alınır. Onay alındıktan sonra, aracın arkasına en son yüklenen mallardan başlanarak ürünler teslimat adreslerine tek tek ulaştırılır. Irak parsiyel taşımacılığı Zaho, Erbil, Duhok, Süleymaniye, Kerkük, Musul ve Dokan gibi şehirlere yapılmaktadır.

Irak ve Türkiye Ekonomisi

Türkiye ile sınır hat uzunluğu 370 km’yi bulan Irak, Türkiye ekonomisinde önemli bir yer edinmektedir. Irak, Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracatlarda ilk 3’teki yerini her zaman korumaktadır. Ancak Irak’ın ithalat rakamlarına bakıldığında, Irak’ın en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Almanya, Çin, Hindistan ve Japonya yer almaktadır. Türkiye ise bu sıralamada ancak 8. sırada yer bulabilmiştir. Türkiye’nin Irak’a yaptığı ihracat rakamlarının artması için, çalışmalar yapılması gerekmektedir. Gümrük vergilerinin yeniden düzenlenmesi yeterli değildir.

Irak ekonomisinin petrole dayalı olması ve uzun yıllar boyunca savaş bölgesi olarak anılması, Irak’ı dışa bağımlı bir hâle getirmiştir. Sanayisinin yeterince gelişmemiş olması ve üretim imkânlarının bulunmaması nedeniyle, komşusu Türkiye’den de birçok ithal ürün almaktadır. 2019 yılında açıklanan verilere göre, 12 bin firma Irak’a ihracat yapmaktadır. Ayrıca pandemi öncesinde, Türkiye’nin Irak’la yaptığı ticaret hacminin 17 milyar dolara çıktığı bilinmektedir.

Irak, kendine özgü bir ticaret anlayışına ve kültürüne sahiptir. Konuşulan dil Arapçadır ve kullanılan para birimi dolardır. Bu nedenle, Irak’a yapılan parsiyel taşımacılıkta bölgenin iş kültürüne hâkim, acentelerle sağlıklı ilişkiler kurabilen lojistik firmaları tercih edilmelidir.