Lojistik sektörü, güvenli ve ekonomik taşıma seçeneklerini müşterileri ile buluşturuyor. Taşınması gereken ürünün cinsi, hacmi, ağırlığı ve teslim noktası gibi kriterler; lojistik sistemlerinden hangisini tercih edeceğinizi gösteriyor. Son dönemde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri de, deniz yolu taşımacılığı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle uluslararası taşımacılıkta ve dünya genelindeki limanlara kolay ulaşım söz konusu olduğunda, deniz yolu üzerinden yapılan lojistik faaliyetler ön plana çıkıyor. Proje taşımacılığı için kara, deni ve hava yolu taşımacılıklarının işleyiş süreçlerinde bir takım taşıma belgelerine ihtiyaç duyuluyor. Kanunlar çerçevesinde belirlenen bu belgeler, taşımacılık türüne göre değişkenlik gösteriyor. Taşıma sözleşmesi olarak da bilinen bu belgeler, ürünlerin teslim alındığını ve teslim edildiğini de resmileştiriyor.

Deniz Yolu Taşımacılığı Belge Listesi

Limanlar arasında yürütülen deniz yolu taşımacılığına ait belgeler, resmi kurum ve kuruluşlardan temin ediliyor. Mevcut belgeleri tamamlanmayan lojistik firmalarının, taşıma yapmaları mümkün olmuyor. Deniz yolu taşımacılığı için gerekli belgeler, aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

  • A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye ve AB topluğundaki gümrük birliği anlaşmasını kapsayan, serbest dolaşım halinde bulunan ürünlerin ihracatı sırasında gümrük muafiyetinden faydalanmasını sağlayan belgedir.

  • Menşe Şahadetnamesi: Ürünlerin, uluslararası ticarete açık olduğunu belirten belgedir. İhracatçı firmaların, üyesi oldukları ticaret ya da sanayi odaları tarafından onaylanmaktadır.

  • EUR. Dolaşım Sertifikası: EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkeleri ve AB ile özellikle demir-çelik ve tarım ürünlerinin taşınmasını içeren, ihracat izni belgesidir.

  • Sağlık ve Veteriner Sertifikası: Deri taşımacılığını, et ve canlı hayvan taşımacılığını, her türden gıda maddesinin taşınmasını da içeren; taşımacılık faaliyetlerinde kullanılmak için verilen belgedir.

  • Deniz Konşimentosu: Ürün ya da materyallerin deniz yolu taşımacılığında sevkiyatını sağlayan, “kıymetli evrak” kategorisinde yer alan taşıma belgesidir.
  • Konsolosluk Faturası: Teslim noktasındaki ülkenin konsolosluğundan temin edilen, ürünün menşeine, birim fiyatına ve değerine onay verilen fatura niteliğinde belgedir.

Proje Taşımacılığı ve Deniz Yolu Taşımacılığında Prosedür

Lojistik faaliyetlerde, tüm taşımacılık türleri için farklı konşimentolar hazırlanıyor. Deniz yolu taşımacılığında yürütülen prosedür, diğer proje taşımacılığı alternatifleriyle de benzerlik gösteriyor. Taşınacak materyalin üreticiden alınıp ithalatçıya teslim edilmesi sürecinde, her bir yöntem için taşımacılık sözleşmesi imzalanması gerekiyor. Kara yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı ve hava yolu taşımacılığı konşimentoları; taşınacak ürünün kapasitesine ve özelliklerine göre değişkenlik gösterebiliyor. Tüm belgelere sahip ve alanında uzman kadroyla hizmet veren WHITESHIP CARGO’yla iletişime geçmek için lütfen tıklayınız.