BLOG

  |   Hizmetlerimiz  |   Blog
Turizm Ve Sağlık Danışmanlık Hizmeti Nedir

Turizm Ve Sağlık Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Turizm ve sağlık sektörü; ülkeler arasındaki iletişimin ve işbirliğinin yanı sıra, seyahat esnekliğinin ve imkânlarının da artması ile birlikte dünya geneline yayılıyor. Sağlık turizm danışmanlığı hizmeti veren şirketler, bireylerin sağlık ve bakım hizmetlerinden her ülkede ve ...

Devamını Oku
Lojistik Sektörü Nedir

Lojistik Sektörü Nedir?

Tedarik zincirinin önemli parçasını oluşturan lojistik sektörü, müşterilerinin gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan zincirleme çalışma sistemini ifade ediyor. Taşımacılık işlemlerinin temel kavramlarından olan lojistik hizmetleri; ham maddelerin ya da ürünlerin üretim noktasından alınarak, tüketim noktasına güvenle ulaştırılmasını sağlıyor. Verilen hizmetleri, sürecin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrollerini de içerisinde barındırıyor.

Devamını Oku
Proje Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Proje Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Lojistik sektörü için üstlenilen her bir taşıma faaliyeti, dağıtım ve depolama işlemleri, proje taşımacılığı kategorisinde yer alıyor. Projelerin her biri, ayrı ayrı planlanıyor. Kara yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı ve deniz yolu taşımacılığı gibi hangi lojistik...

Devamını Oku
Lojistik Sektörü Nedir

Lojistik Sektörü Nedir?

Tedarik zincirinin önemli parçasını oluşturan lojistik sektörü, müşterilerinin gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan zincirleme çalışma sistemini ifade ediyor. Taşımacılık işlemlerinin temel kavramlarından olan lojistik hizmetleri; ham maddelerin ya da ürünlerin üretim noktasından alınarak, tüketim noktasına güvenle ulaştırılmasını sağlıyor. Verilen hizmetleri, sürecin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrollerini de içerisinde barındırıyor.

Devamını Oku
Deniz Yolu Taşımacılığı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir

Deniz Yolu Taşımacılığı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Lojistik sektörü, güvenli ve ekonomik taşıma seçeneklerini müşterileri ile buluşturuyor. Taşınması gereken ürünün cinsi, hacmi, ağırlığı ve teslim noktası gibi kriterler; lojistik sistemlerinden hangisini tercih edeceğinizi gösteriyor. Son dönemde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri de, deniz yolu taşımacılığı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle uluslararası taşımacılıkta ve dünya genelindeki limanlara kolay ulaşım söz konusu olduğunda, ...

Devamını Oku
Lojistik Sektörü Nedir

Lojistik Sektörü Nedir?

Tedarik zincirinin önemli parçasını oluşturan lojistik sektörü, müşterilerinin gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan zincirleme çalışma sistemini ifade ediyor. Taşımacılık işlemlerinin temel kavramlarından olan lojistik hizmetleri; ham maddelerin ya da ürünlerin üretim noktasından alınarak, tüketim noktasına güvenle ulaştırılmasını sağlıyor. Verilen hizmetleri, sürecin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrollerini de içerisinde barındırıyor.

Devamını Oku
Deniz Yolu Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi

Deniz Yolu Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi

Teknolojinin hızla arttığı ve mesafelerin her geçen gün daha da kısaldığı günümüzde, üretim ve tüketim ihtiyaçları lojistik sektörü ile kolayca karşılanıyor. Lojistik faaliyetlerinde maliyetin düşük olması, taşınan ürünlerin miktarı ve güvenliği önemli kriterler arasında yer alıyor. ...

Devamını Oku
Proje Taşımacılığı Nedir

Proje Taşımacılığı Nedir?

Genellikle yüksek ağırlıkta, hacimli, standart ölçülerin üzerindeki materyallerin ve yüklerin sevkiyatını içeren lojistik hizmetine proje taşımacılığı deniliyor. Proje taşımacılığının zeminini, standart dışı ürünlerin nakliyatı oluşturuyor. Lojistik hizmetleri, aynı zamanda dağıtım ve depolama süreçlerini kapsıyor. Ürünlerin üreticiden, son teslim noktasına ulaşmasına kadar geçen nakliye ve gümrükleme süreçlerini de ifade ediyor.

Devamını Oku
Lojistik Sektöründeki Teknolojik Gelişmeler

Lojistik Sektöründeki Teknolojik Gelişmeler

Nüfus artışı, toplumsal değişimler, çoğalan ihtiyaçlar, teknolojik dönüşümler gibi gelişmeler; lojistik sektörünü de bu gelişmelere adapte olmaya zorluyor. Geçmişten günümüze büyük atılımlar gerçekleştiren sektör, teknolojik kaynaklara da yatırım yapıyor. Proje taşımacılığı faaliyetlerini de içerisinde barındıran, kara yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı gibi birçok alanda hizmet veren lojistik sektörünün kullandığı teknolojik ...

Devamını Oku
Hava Yolu Taşımacılığının Özellikleri Nelerdir

Hava Yolu Taşımacılığının Özellikleri Nelerdir?

Günümüzde uluslararası lojistik sektöründe kaliteli, güvenli ve hızlı taşımacılık yapılması, müşterilerin hizmet beklentilerini oluşturuyor. Özellikle zamandan tasarruf sağlayan ve müşterilerinin hız kriterini yerine getiren hava yolu taşımacılığının, beklentilere cevap verdiği görülüyor. Ticari faaliyetlerin ve ürünlerin çeşitliliği, proje taşımacılığı içerisinde yer alan hava yolu taşımacılığının önemini arttırıyor. ...

Devamını Oku
Lojistik Sektöründe En Avantajlı Taşımacılık Türü Nedir

Lojistik Sektöründe En Avantajlı Taşımacılık Türü Nedir?

Yurtiçinde ve yurtdışında yapılan ticaret faaliyetlerinde, lojistik sektörünün hizmet kalitesi büyük önem taşıyor. Şirketlere rekabet avantajı sunan lojistik çalışmaları, proje taşımacılığı adı altında şekilleniyor. Sektör; hammaddelerin ürün haline getirilmesi ...

Devamını Oku
Kara Yolu Taşımacılığı Avantajları

Kara Yolu Taşımacılığı Avantajları

Tüketim ihtiyaçlarının artmasıyla oluşan yüksek müşteri talepleri ve hız faktörünün iş yaşamındaki önemi, lojistik sektörünün de sürekli gelişmesi için ivme yaratıyor. Yaşanan gelişmeler sonucunda rekabetin yükselmesi, lojistik faaliyetlerde taleplerin karşılanması için koordineli çalışmayı ortaya çıkarıyor.

Devamını Oku
Img

Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi

Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren lojistik sektörü, hem kendi içinde taşıdığı büyüme potansiyeli, hem de Türkiye’nin birçok ekonomik hedefe ulaşmasında oynayacağı temel rol itibarıyla büyük öneme sahiptir. Taşımacılık, depolama, paketleme, gümrükleme ve nihai tüketiciye erişimi de kapsayan lojistik hizmetlerinin dünya genelindeki hacmi giderek artmaktadır. Lojistik altyapısı gelişmiş ülkelerin ticaret faaliyetlerinin daha etkili ve verimli olduğu görülmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013). Türkiye, insan gücü potansiyeli, uygun coğrafi konumu ve nispi olarak uygun maliyet yapısı ile lojistik altyapısına ve yüksek bir potansiyele sahiptir (YASED, 2012). Türk lojistik sektöründe 3 bin firma faaliyet sürdürmektedir. Son dönemde ABD, Avrupa ve Türkiye’nin yakın coğrafi bölgelerinde yapılan yatırımlar ile küresel pazarlarda etkili olan birçok Türk lojistik firması bulunmaktadır. Sektörün GSYH içindeki payı yüzde 15 seviyelerinde olup, kamu yatırımları içindeki oranı yüzde 46’dır.

Img

Türkiye’nin Lojistik Hedefi

Türkiye’nin lojistik sektörüne ilişkin en önemli hedefi, ekonomik büyüme hızına paralel olarak lojistik sektörünün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi GSMH’den alacağı payın arttırılması ve Lojistik Performans Endeksi’nde ilk 15 ülke arasına girilmesidir. Bu bağlamda, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da “Türkiye’nin lojistikte bölgesel bir güç olması sağlanarak; lojistik maliyetinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması” temel amaç olarak belirtilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2013).